cm2

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ III (2010 - 2011)

28/01/2010
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ III (2010 - 2011) Chiều ngày 28/01/2010 vừa qua, Công đoàn Cơ sở Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 (CM2) đã tiến hành đại hội lần thứ I nhiệm kỳ III (2010- 2011) tại Hội trường VP Cty, 21B/bis Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết - nhất trí với bản báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời về đánh giá tình hình hoạt động nhiệm kỳ II (2008 -2009) và phương hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong Công ty nhiệm kỳ III (2010 -2011), tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các vị Lãnh đạo công ty và ý kiến phát biểu của Đoàn viên Công đoàn tại đơn vị. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn CM2 nhiệm kỳ III ( 2010 - 2011) gồm 3 đồng chí. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành mới là tập trung nghiên cứu, xây dựng Công đoàn cơ sở không ngừng lớn mạnh, phấn đấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ III, và Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên và đoàn viên Công đoàn hãy đoàn kết nhất trí, đổi mới toàn diện, phát huy vai trò trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt công việc được giao, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, xây dựng văn hoá doanh nghiệp góp phần xây dựng thương hiệu CM2 ngày càng vững mạnh.

CT. Công đoàn nhiệm kỳ II đọc báo cáo tổng kết

Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Nhiệm kỳ III (2010 - 2011)

 TIN: A.N

Số lượt truy cập : 1650

CÁC TIN KHÁC