cm2

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 11 năm 2017 Công ty CM2

08/02/2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 11 năm 2017 Công ty CM2 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2017 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào lúc 9h30 ngày 20/01/2017 tại Hội trường CM2 số 69/14 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Về dự đại hội có 72 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 186.250 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 91,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2.

Nghi thức Chào cờ tại Đại hội


Đông đảo đại biểu, khách mời, quý cổ đông tham dự và cùng biểu quyết các vấn đề được nêu ra tại Đại hội.
Ông Nguyễn Đình Sơn - Giám đốc công ty đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2016; Kế hoạch sản xuất năm 2017. Các nội dung tại Đại hội đều được thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100%, gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng hoạt động sản xuất, thông qua sửa đổi Điều lệ...

Ông Nguyễn Đình Sơn - Giám đốc công ty
báo cáo kết quả hoạt động SXKD

Ông Lê Xuân Tuyến - Thư ký Đại hội
đọc thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
Đại hội đã thông qua các nội dung:

1.       Thảo luận và biểu quyết về “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016”;

2.       Thảo luận và biểu quyết về “Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

3.       Thảo luận và biểu quyết về “Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2016

4.       Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;  và kế hoạch, mục tiêu năm 2017.

5.       Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động sửa đổi.

6.       Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 
AnhNam
Số lượt truy cập : 473

CÁC TIN KHÁC