cm2

Khu nông nghiệp CN cao

30/08/2018

1. Thông tin chung

Công trình

Điểm sinh hoạt hướng nghiệp và trang bị phương tiện vận chuyển phục vụ tham quan hướng nghiệp cho HSSV tại khu Nông nghiệp công nghệ cao

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

  7  tỷ đồng

Chủ đầu tư

Trung tâm khai thác hạ tầng

Địa điểm XD

Huyện Củ Chi

Năm thực hiện

2018


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 30/10/2018
Cập nhật ngày 10/10/2018
Cập nhật ngày 30/08/2018

Số lượt truy cập : 515