cm2

Trụ sở công an phường Phú Mỹ

18/07/2018

1. Thông tin chung

Công trình

Trụ sở công an phường Phú Mỹ

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

6.5 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Ban QLĐT XD CT Quận 7

Địa điểm XD

Quận 7

Năm thực hiện

2018


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 29/12/2018
Cập nhật ngày 10/10/2018
Cập nhật ngày 18/07/2018
3. Huấn luyện an toàn

Số lượt truy cập : 514