cm2

Trường MN 5 - Phân hiệu Yagout TP.Đà Lạt

13/07/2017

1. Thông tin chung

Công trình

Trường MN 5 - Phân hiệu Yagout TP. Đà Lạt

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

  6 tỷ đồng

Chủ đầu tư

TT Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Đà Lạt

Địa điểm XD

TP. Đà Lạt

Năm thực hiện

2017


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/11/2018
Cập nhật ngày 28/03/2018
Cập nhật ngày 28/02/2018
Cập nhật ngày 28/11/2017
Cập nhật ngày 12/07/2017
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 908