cm2

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

04/07/2017
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
1. Thông tin chung

Công trình

Nhà lưu giữ rác, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Gói thầu

Xây lắp & Thiết bị

Giá trị HĐ

15 tỷ đồng

Chủ đầu tư

BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định

Địa điểm XD

Tỉnh Bình Định

Năm thực hiện

2017


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 29/09/2017
Cập nhật ngày 31/07/2017 - 

Cập nhật ngày 04/07/2017 - Thi công nhà điều hành

Cập nhật ngày 30/06/2017 - Thi công bể chứa


Cập nhật ngày 07/04/2017 - Thi công tuyến ống

Cập nhật ngày 17/03/2017 - Thi công tuyến ống