cm2

Xây dựng PCCC số 1

23/06/2017

1. Thông tin chung

Công trình

Đội chữa cháy chuyên nghiệp KV P. Phú Mỹ

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

13 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Cảnh sát PCCC Bình Dương

Địa điểm XD

Tỉnh Bình Dương

Năm thực hiện

2017


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/05/2018
Cập nhật ngày 28/03/2018
Cập nhật ngày 05/01/2018
Cập nhật ngày 05/01/2018
Cập nhật ngày 25/10/2017
Cập nhật ngày 28/09/2017
Cập nhật ngày 21/08/2017
Cập nhật ngày 31/07/2017
Cập nhật ngày 19/06/2017 - Lễ khởi công
3. Huấn luyện an toàn


Số lượt truy cập : 866