cm2

Trường tiểu học Qui Đức

02/11/2016

1. Thông tin chung

Công trình

XD Trường tiểu học Qui Đức

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

50 tỷ đồng

Chủ đầu tư

BQL ĐT XD CT Huyện Bình Chánh

Địa điểm XD

Huyện Bình Chánh

Năm thực hiện

2016


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 29/01/2018
Cập nhật ngày 23/12/2017 
Cập nhật ngày 23/11/2017
Cập nhật ngày 25/10/2017
Cập nhật ngày 29/09/2017
Cập nhật ngày 30/08/2017
Cập nhật ngày 31/07/2017
Cập nhật ngày 11/07/2017
Cập nhật ngày 26/04/2017
Cập nhật ngày 28/03/2017
Cập nhật ngày 14/03/2017
Cập nhật ngày 14/02/2017
Cập nhật ngày 26/10/2016

3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 2142