cm2

Phòng khám đa khoa Phú Long - Phan Thiết

31/08/2016
Phòng khám đa khoa Phú Long - Phan Thiết
1. Thông tin chung

Công trình

Phòng khám đa khoa KV Phú Long

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

7 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Sở Y tế Tỉnh Bình Thuận

Địa điểm XD

H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Năm thực hiện

20162. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 24/02/2017
Cập nhật ngày 04/01/2017
Cập nhật ngày 20/08/2016

3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 1209