cm2

Nhà Văn hóa Lao động Lâm Đồng

26/03/2014
Nhà Văn hóa Lao động Lâm Đồng
1. Thông tin chung
Tên công trình: Nhà Văn hóa Lao động T. Lâm Đồng
GT 1.a.1 Xây dựng khối nhà 1 - Hệ thống CTN khối 1 - Hệ thống điện khối 1 - Thử tải cọc khối 1
Địa điểm: Tỉnh Lâm Đồng
Chủ đầu tư: Liên đoàn Lao động Tỉnh Lâm Đồng
Giá trị hợp đồng: ~ 12.734 tỷ đồng.
Đội thi công:
Đội số 18
Năm xây dựng: 2014
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 20/01/2015 Gói 3A
Cập nhật ngày 20/01/2015
Cập nhật ngày 24/12/2014 Gói 3A
Cập nhật ngày 24/12/2014
Cập nhật ngày 18/08/2014
Cập nhật ngày 30/06/2014
Cập nhật ngày 31/05/2014
Cập nhật ngày 24/05/2014
Cập nhật ngày 21/04/2014
Cập nhật ngày 26/03/2014
3. Huấn luyện an toàn:
 
Số lượt truy cập : 3277