cm2

Bệnh viện Đồng Tháp

17/03/2014
Bệnh viện Đồng Tháp
1. Thông tin chung
Tên công trình: Xây dựng và lắp đặt xử lý nước thải Bệnh viện Đồng Tháp
GT 14 : Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, gồm 2 lô, Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" do Ngân hàng thế giới tài trợ Tỉnh đồng Tháp
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Chủ đầu tư: BQLDA " Hổ trợ xử lý chất thải bệnh viện"
Giá trị hợp đồng: ~ 10.350 tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 20
Năm xây dựng: 2013 - 2014
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 17/03/2014
Số lượt truy cập : 1560