cm2

Bệnh viện Đa khoa T. Long An

02/01/2014
Bệnh viện Đa khoa T. Long An
1. Thông tin chung
Tên công trình: HT Xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa T. Long An
GT 02 : HT Thu gom và xử lý chất thải.
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Long An
Chủ đầu tư: Sở Y tế T. Long An
Giá trị hợp đồng: ~ 9.350 tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 20
Năm xây dựng: 2014
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 02/01/2014
Số lượt truy cập : 2235