cm2

Trường Mầm non Vĩnh Lộc A

12/11/2013
Trường Mầm non Vĩnh Lộc A
1. Thông tin chung
Tên công trình: Trường Mầm non Vĩnh Lộc A
GT : Xây Lắp
Địa điểm: Huyện Bình Chánh
Chủ đầu tư: BQL ĐT XD Công trình H. Bình Chánh
Giá trị hợp đồng: ~ 22.7 tỷ đồng.
Đội thi công:
Đội số 05
Năm xây dựng: 2013 - 2014
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/11/2013
Cập nhật ngày 30/08/2013
Cập nhật ngày 31/07/2013
Cập nhật ngày 24/05/2013
Cập nhật ngày 22/04/2013
Số lượt truy cập : 2158