cm2

Trụ sở UBND H. Bình Chánh

11/11/2013
Trụ sở UBND H. Bình Chánh
1. Thông tin chung
Tên công trình: Xây dựng Trụ sở Huyện Ủy - UBND H. Bình Chánh
Gói thầu : Xây Lắp
Địa điểm xây dựng: H. Bình Chánh
Chủ đầu tư: BQL Đầu tư XD công trình H. Bình Chánh
Giá trị hợp đồng: 145.7 tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 17
Năm xây dựng: 2013-2014
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 29/06/2015
Cập nhật ngày 19/12/2014
Cập nhật ngày 10/10/2014
Cập nhật ngày 28/09/2014


Cập nhật ngày 26/07/2014
Cập nhật ngày 06/06/2014
Cập nhật ngày 15/05/2014
Cập nhật ngày 14/04/2014
Cập nhật ngày 25/02/2014
Cập nhật ngày 13/02/2014
Cập nhật ngày 26/12/2013
Cập nhật ngày 16/12/2013
Cập nhật ngày 28/11/2013
Cập nhật ngày 26/11/2013
Cập nhật ngày 13/11/2013
Cập nhật ngày 10/10/2013
Cập nhật ngày 24/04/2013
Cập nhật ngày 13/03/2013
Cập nhật ngày 21/02/2013
3. Huấn luyện An toàn lao động
Số lượt truy cập : 2720