cm2

Trường Tiểu học Võ Văn Thặng

11/11/2013
Trường Tiểu học Võ Văn Thặng
1. Thông tin chung
Tên công trình: Xây dựng Trường Trường Tiểu học Võ Văn Thặng
Gói thầu : Xây Lắp
Địa điểm xây dựng: Xã Nhị Bình - H. Hóc Môn
Chủ đầu tư: BQL Đầu tư XD công trình H. Hóc Môn
Giá trị hợp đồng:    84 tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 28
Năm xây dựng: 2013-2014
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 27/07/2015 
Cập nhật ngày 27/05/2015
Cập nhật ngày 23/04/2015
Số lượt truy cập : 4064