cm2

Trường THCS Đông Thạnh

28/10/2013
Trường THCS Đông Thạnh
1. Thông tin chung
Tên công trình: Xây dựng Trường THCS Đông Thạnh
Gói thầu : Xây Lắp
Địa điểm xây dựng: Xã Nhị Bình - H. Hóc Môn
Chủ đầu tư: BQL Đầu tư XD công trình H. Hóc Môn
Giá trị hợp đồng:   98 tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 28
Năm xây dựng: 2013-2014

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 23/04/2015
Cập nhật ngày 23/0/2015
Cập nhật ngày 04/03/2015
Cập nhật ngày 25/12/2014
Cập nhật ngày 25/11/2014
Cập nhật ngày 22/07/2014
Cập nhật ngày 26/06/2014
Cập nhật ngày 28/05/2014
Cập nhật ngày 15/04/2014
Cập nhật ngày 2703/2014
Cập nhật ngày 14/02/2014
Cập nhật ngày 03/12/2013
Cập nhật ngày 17/11/2013
Cập nhật ngày 13/08/2013
  3. Huấn luyện an toàn:

Số lượt truy cập : 4993