cm2

Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà điều hành cty điện lực Lâm Đồng

26/09/2016
Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà điều hành cty điện lực Lâm Đồng
1. Thông tin chung
Tên công trình: Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà điều hành cty điện lực Lâm Đồng. (Khách sạn Điện lực Lâm Đồng)
Địa điểm: Tỉnh Lâm Đồng
Chủ đầu tư: Cty Điện Lực Lâm Đồng
Giá trị hợp đồng: ~ 9.160 tỷ đồng.
Đội thi công:
Đội số 18
Năm xây dựng: 2015

2. Một số hình ảnh thi công

Cập nhật ngày 20/07/2015
3. Huấn luyện an toàn:
 
Số lượt truy cập : 434