cm2

Xây dựng Điện lực Bảo Lộc

31/08/2016
Xây dựng Điện lực Bảo Lộc
1. Thông tin chung

Công trình:  

   Xây dựng nhà làm việc điện lực Bảo Lộc

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

~ 19.428 tỷ đồng

Chủ đầu:

Cty Điện Lực Lâm Đồng

Địa điểm xây dựng:

Bảo Lộc

Năm thực hiện:

2016

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 04/01/2017
Cập nhật ngày 06/12/2016
Cập nhật ngày 26/08/2016
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 1100