cm2

Xây dựng Nhà xưởng cty Sam Cường

30/08/2016
Xây dựng Nhà xưởng cty Sam Cường
1. Thông tin chung

Công trình:  

   Xây dựng nhà xưởng Giai đoạn 2

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

~ 7.856 tỷ đồng

Chủ đầu:

Cty CP Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường

Địa điểm xây dựng:

Long Thành - Đồng Nai

Năm thực hiện:

2016

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 05/12/2016
Cập nhật ngày 26/08/2016
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 740