cm2

Cơ sở ĐH Tôn Đức Thắng - Bảo Lộc

13/11/2015
Cơ sở ĐH Tôn Đức Thắng - Bảo Lộc
1. Thông tin chung
Tên công trình: Thi công nhà điều hành trung tâm
 Dự án: Cơ sở ĐH Tôn Đức Thắng tại TX Bảo Lộc
Địa điểm: TX Bảo Lộc
Chủ đầu tư: Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Giá trị hợp đồng: ~ 28.500 tỷ đồng.
Đội thi công:
Đội số 18
Năm xây dựng: 2015

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 04/01/2017
Cập nhật ngày 06/12/2016
Cập nhật ngày 16/08/2016
Cập nhật ngày 27/03/2016
Cập nhật ngày 11/11/2015
3. Huấn luyện an toàn:

Số lượt truy cập : 5136