cm2

NM sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều

19/08/2015
NM sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều
1. Thông tin chung
Công trình: NM sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều
Gói thầu: Xây lắp
Với giá trị hợp đồng ~ 33.131 tỷ đồng
Chủ đầu
: Cty TNHH SX TM Phúc An
Địa điểm xây dựng: Bình Phước
Năm thực hiện: 2015
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật Bàn giao đưa vào sử dụng
Cập nhật ngày 15/09/2016
Cập nhật ngày 19/08/2015
Cập nhật ngày 06/05/2015
3. Huấn luyện An toàn lao động
Số lượt truy cập : 1081