cm2

Xây dựng nhà thiếu nhi Huyện Hóc Môn

15/07/2015
Xây dựng nhà thiếu nhi Huyện Hóc Môn
1. Thông tin chung
Tên công trình: Xây dựng nhà thiếu nhi Huyện Hóc Môn
Địa điểm xây dựng: Huyện Hóc Môn
Chủ đầu tư: BQL ĐT XD CT Huyện Hóc Môn
Giá trị hợp đồng: 85.146 tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 28
Năm xây dựng: 2015
2. Một số hình ảnh thi công

Cập nhật ngày 25/07/2016


Cập nhật ngày 25/03/2016
Cập nhật ngày 19/02/2016
Cập nhật ngày 27/01/2016
Cập nhật ngày 19/11/2015
Cập nhật ngày 25/09/2015
Cập nhật ngày 27/07/2015
Cập nhật ngày 22/06/2015
3. Huấn luyện an toàn lao động
Một số hình ảnh tại buổi học:
cm2 an toan lao dong cm2 an toan lao dong
Số lượt truy cập : 2599