cm2

Xây dựng mới Trường Mầm non Long Sơn

15/07/2015
Xây dựng mới Trường Mầm non Long Sơn
1. Thông tin chung
Tên công trình: Xây dựng mới Trường Mầm non Long Sơn
Địa điểm xây dựng: Quận 9
Chủ đầu tư: Ban QLĐTXDCT Quận 9
Giá trị hợp đồng: ~  32.054 tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 07
Năm xây dựng: 2015
2. Một số hình ảnh thi công

Cập nhật ngày 13/08/2015
Cập nhật ngày 29/06/2015
Số lượt truy cập : 1399