cm2

Trường tiểu học Phạm Văn Hai

17/03/2015
Trường tiểu học Phạm Văn Hai
1. Thông tin chung
Tên công trình: Xây dựng Trường tiểu học Phạm Văn Hai
Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Chánh
Chủ đầu tư: Ban QLĐTXDCT huyện Bình Chánh
Giá trị hợp đồng: ~   54.518 tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 17
Năm xây dựng: 2015
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 30/03/2016

Cập nhật ngày 25/02/2016

Cập nhật ngày 25/09/2015

Cập nhật ngày 29/06/2015

Cập nhật ngày 17/03/2015
Số lượt truy cập : 5221