cm2

Chi cục HQ Sóng Thần

29/08/2023

1. Thông tin chung

Dự án - Công trình:

Cải tạo, mở rộng chi cục Hải quan KCN Sóng Thần

Gói thầu:

Thi công xây dụng và cung cấp, lắp đặt thiết bị...

Giá trị hợp đồng LD:

38.256 tỷ đồng

Chủ đầu:

Cục hải quan tỉnh Bình Dương

Địa điểm xây dựng:

KCN Sóng Thần

Năm thực hiện:

2022
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 26/11/2023
Cập nhật ngày 26/10/2023
Cập nhật ngày 23/09/2023
Cập nhật ngày 23/08/2023
Cập nhật ngày 13/06/2023
Số lượt truy cập : 299