cm2

Trạm Y tế phường Dĩ An

21/12/2022

1. Thông tin chung

Dự án - Công trình:

Trạm Y tế phường Dĩ An

Gói thầu:

Xây dựng

Giá trị hợp đồng LD:

12.133 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL Dự án ĐTXD khu vực TP. Dĩ An

Địa điểm xây dựng:

Dĩ An - Bình Dương

Năm thực hiện:

2022

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 26/10/2023
 
Cập nhật ngày 24/08/2023
Cập nhật ngày 24/07/2023
Cập nhật ngày 27/04/2023
Cập nhật ngày 04/03/2023
Cập nhật ngày 13/03/2023
Cập nhật ngày 24/02/2023
Cập nhật ngày 08/02/2023
Cập nhật ngày 20/12/2022
 

Số lượt truy cập : 139