cm2

XD mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng

29/01/2021

1. Thông tin chung

Công trình:

Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Gói thầu:

Thi công xây lắp và hạng mục chung

Giá trị hợp đồng (không bao gồm dự phòng phí):

~ 151.906 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN

Địa điểm xây dựng:

Quận 1

Năm thực hiện:

2020

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 27/05/2023
Cập nhật ngày 27/02/2023
Cập nhật ngày 08/02/2023
Cập nhật ngày 28/12/2022
Cập nhật ngày 10/12/2022
Cập nhật ngày 27/11/2022


Cập nhật ngày 28/08/2022
Cập nhật ngày 28/02/2022
Cập nhật ngày 28/12/2021
Cập nhật ngày 28/10/2021
Cập nhật ngày 28/10/2021
Cập nhật ngày 28/06/2021
Cập nhật ngày 28/05/2021
Cập nhật ngày 28/04/2021
Cập nhật ngày 28/01/2021
Số lượt truy cập : 2062