cm2

XD mới Trường TH Bành Văn Trân

27/10/2020

1. Thông tin chung

Công trình:

XD mới Trường tiểu học Bành Văn Trân

Gói thầu:

Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị

Giá trị hợp đồng:

46.536 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận Tân Bình

Địa điểm xây dựng:

Quận Tận Bình

Năm thực hiện:

2020

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/11/2021
Cập nhật ngày 28/10/2021
Cập nhật ngày 28/06/2021
Cập nhật ngày 28/04/2021
Cập nhật ngày 18/03/2021
Cập nhật ngày 28/01/2021
Cập nhật ngày 08/01/2021
Cập nhật ngày 30/12/2020
Cập nhật ngày 30/11/2020
Cập nhật ngày 17/11/2020
Cập nhật ngày 27/10/2020
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 1672