cm2

Doanh trại đại đội bộ binh 54

18/09/2020

1. Thông tin chung

Công trình:

Doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng

Gói thầu:

Thi công xây dựng

Giá trị hợp đồng:

13.729 tỷ đồng

Chủ đầu:

Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Tây Ninh

Địa điểm xây dựng:

Trảng Bàng - Tây Ninh

Năm thực hiện:

2020
2. Một số hình ảnh thi công
 
Cập nhật ngày 28/06/2021
Cập nhật ngày 28/01/2021
Cập nhật ngày 28/11/2020
Cập nhật ngày 18/11/2020
Cập nhật ngày 28/10/2020
Cập nhật ngày 10/09/2020

3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 722