cm2

Nhà làm việc 2 UBND Q. Bình Thạnh

01/10/2019

1. Thông tin chung

Công trình:

Xây dựng mới Nhà làm việc 2 UBND Quận và các hạng mục

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

12.222 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Bình Thạnh

Địa điểm xây dựng:

Quận Bình Thạnh

Năm thực hiện:

2019
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 27/06/2020
Cập nhật ngày 02/06/2020
Cập nhật ngày 16/04/2020
Cập nhật ngày 20/03/2020
Cập nhật ngày 28/02/2020
Cập nhật ngày 26/12/2019
Cập nhật ngày 28/11/2019
Cập nhật ngày 22/10/2019
Cập nhật ngày 12/10/2019
Cập nhật ngày 25/9/2019
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 610