cm2

Trường THCS Quang Trung

31/07/2019

1. Thông tin chung

Công trình:

Trường THCS Quang Trung

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

11.106 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban quản lý đầu tư xây dựng Quận Gò Vấp

Địa điểm xây dựng:

Quận Gò Vấp

Năm thực hiện:

2019
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 30/10/2019
Cập nhật ngày 30/9/2019
Cập nhật ngày 30/8/2019
Cập nhật ngày 30/7/2019

Cập nhật ngày 30/6/2019
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 268