cm2

Trường THCS Hưng Long

30/07/2019

1. Thông tin chung

Công trình:

Trường THCS Hưng Long

Gói thầu:

Xây dựng 

Giá trị hợp đồng:

96.880 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL ĐTXD công trình huyện Bình Chánh

Địa điểm xây dựng:

Bình Chánh

Năm thực hiện:

2019
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 27/01/2021
Cập nhật ngày 27/12/2020
Cập nhật ngày 27/10/2020
Cập nhật ngày 27/08/2020
Cập nhật ngày 27/07/2020
Cập nhật ngày 27/05/2020
Cập nhật ngày 16/04/2020
Cập nhật ngày 10/03/2020
Cập nhật ngày 27/02/2020
Cập nhật ngày 17/01/2019
Cập nhật ngày 27/12/2019
Cập nhật ngày 27/11/2019
Cập nhật ngày 30/10/2019
Cập nhật ngày 10/10/2019
Cập nhật ngày 25/08/2019
Cập nhật ngày 25/07/2019

3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 4461