cm2

Trường Tiểu Học Ngã Ba Giồng

31/07/2018

1. Thông tin chung

Công trình

Trường tiểu học Ngã Ba Giồng

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

  80 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Ban QLĐT XD CT H. Hóc Môn

Địa điểm XD

Hóc Môn

Năm thực hiện

2018


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 29/07/2019


Cập nhật ngày 17/07/2019
Cập nhật ngày 27/06/2019
Cập nhật ngày 25/05/2019
Cập nhật ngày 28/04/2019
Cập nhật ngày 28/03/2019
Cập nhật ngày 28/02/2019
Cập nhật ngày 29/11/2018
Cập nhật ngày 29/10/2018
Cập nhật ngày 10/10/2018
Cập nhật ngày 28/09/2018
Cập nhật ngày 28/08/2018
Cập nhật ngày 28/07/2018
3. Huấn luyện an toàn

Số lượt truy cập : 2368