cm2

Khu di tích cách mạng và du lịch Hố Lang - gđ1

18/07/2018

1. Thông tin chung

Công trình


Khu di tích lịch sử Hố Lang

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

21 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Ban QLDA đầu tư khu vực Dĩ An

Địa điểm XD

Bình Dương

Năm thực hiện

2018


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 14/10/2019
Cập nhật ngày 14/06/2019
Cập nhật ngày 28/05/2019
Cập nhật ngày 28/04/2019
Cập nhật ngày 28/03/2019
Cập nhật ngày 28/12/2018
Cập nhật ngày 28/09/2018
Cập nhật ngày 18/08/2018
Cập nhật ngày 18/07/2018
3. Huấn luyện an toàn

Số lượt truy cập : 1763