cm2

Trường THCS Cửu Long

23/01/2018

1. Thông tin chung
  
Công trình: Sửa chữa nâng cấp Trường THCS Cửu Long P.22, Q.Bình Thạnh

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

  27,7 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL ĐTXDCT Quận Bình Thạnh

Địa điểm xây dựng:

Quận Bình Thạnh

Năm thực hiện:

2017
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 31/08/2018 - Bàn giao và đưa vào sử dụng
Cập nhật ngày 28/08/2018
Cập nhật ngày 31/07/2018
Cập nhật ngày 27/06/2018
Cập nhật ngày 27/05/2018
Cập nhật ngày 26/04/2018
Cập nhật ngày 29/03/2018
Cập nhật ngày 27/02/2018
Cập nhật ngày 31/01/2018
Cập nhật ngày 18/01/2018
3. Huấn luyện an toàn
Dự kiến: 02/2018
Dự kiến: 02/2018
Số lượt truy cập : 3827