cm2

Trường Mầm Non Sen Hồng

30/10/2017

1. Thông tin chung

Công trình

Cải tạo nâng cấp Trường Mầm Non Sen Hồng

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

  24 tỷ đồng

Chủ đầu tư

BQL ĐT XD CT Quận Bình Tân

Địa điểm XD

Quận Bình Tân

Năm thực hiện

2017


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 31/07/2018 - Đưa vào bàn giao sử dụng
Cập nhật ngày 25/06/2018
Cập nhật ngày 25/04/2018
Cập nhật ngày 30/03/2018
Cập nhật ngày 25/01/2018
Cập nhật ngày 25/12/2017
Cập nhật ngày 25/11/2017
Cập nhật ngày 28/10/2017

3. Huấn luyện an toàn

Số lượt truy cập : 3421