• Investment 2
  • Investment 3
  • Investment 1

Trường tiểu học Tân Hiệp

25/05/2017
Trường tiểu học Tân Hiệp
1. Thông tin chung

Công trình:  

 XD Trường tiểu học Tân Hiệp

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị HĐ:

~ 78.862 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL ĐT XD CT Huyện Hóc Môn

Địa điểm XD:

Huyện Hóc Môn

Năm thực hiện:

2016

2. Một số hình ảnh thi công

Cập nhật ngày 28/09/2017
Cập nhật ngày 28/08/2017
Cập nhật ngày 28/07/2017
Cập nhật ngày 28/06/2017
Cập nhật ngày 08/06/2017
Cập nhật ngày 21/05/2017
Cập nhật ngày 16/04/2017
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 363