cm2

Trường tiểu học Tân Hiệp

25/05/2017

1. Thông tin chung

Công trình

Trường tiểu học Tân Hiệp

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

79 tỷ đồng

Chủ đầu tư

BQL ĐT XD CT Huyện Hóc Môn

Địa điểm XD

Huyện Hóc Môn

Năm thực hiện

2016


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/07/2018
Cập nhật ngày 28/06/2018
Cập nhật ngày 28/05/2018
Cập nhật ngày 28/04/2018
Cập nhật ngày 29/03/2018
Cập nhật ngày 29/01/2018
Cập nhật ngày 27/12/2017
Cập nhật ngày 23/11/2017

Cập nhật ngày 28/09/2017
Cập nhật ngày 28/08/2017
Cập nhật ngày 28/07/2017
Cập nhật ngày 28/06/2017
Cập nhật ngày 08/06/2017
Cập nhật ngày 21/05/2017
Cập nhật ngày 16/04/2017

3. Huấn luyện an toàn

Số lượt truy cập : 4002