• Investment 2
  • Investment 3
  • Investment 1

Khách sạn T.78 Nha Trang

29/09/2016
Khách sạn T.78 Nha Trang
1. Thông tin chung
Tên công trình: Khách sạn T.78 Nha Trang
Địa điểm xây dựng:
44 Trần Phú - Nha Trang
Chủ đầu tư: Cục quản trị T.78
Giá trị hợp đồng: ~ 132.302  tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 01
Năm xây dựng: 2016
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 04/10/2017

Cập nhật ngày 24/06/2017


Cập nhật ngày 24/05/2017

Cập nhật ngày 14/02/2017
Cập nhật ngày 29/12/2016
Cập nhật ngày 29/11/2016
Cập nhật ngày 30/10/2016
Cập nhật ngày 29/09/2016
Cập nhật ngày 29/08/2016
Cập nhật ngày 12/07/2016
Cập nhật ngày 05/06/2016
Cập nhật ngày 13/05/2016
Cập nhật ngày 14/04/2016
Cập nhật ngày 26/03/2016
Cập nhật ngày 07/03/2016
Cập nhật ngày 24/02/2016
Cập nhật ngày 05/01/2016
Cập nhật ngày 25/11/2015
Cập nhật ngày 07/08/2015
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 3594