cm2

Khách sạn T.78 Nha Trang

29/09/2016

1. Thông tin chung

Công trình

Khách sạn T.78 Nha Trang

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

132 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Cục Quản Trị T.78

Địa điểm XD

TP. Nha Trang

Năm thực hiện

2016


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 04/10/2017

Cập nhật ngày 24/06/2017

Cập nhật ngày 24/05/2017

Cập nhật ngày 14/02/2017
Cập nhật ngày 29/12/2016
Cập nhật ngày 29/11/2016
Cập nhật ngày 30/10/2016
Cập nhật ngày 29/09/2016
Cập nhật ngày 29/08/2016
Cập nhật ngày 12/07/2016
Cập nhật ngày 05/06/2016
Cập nhật ngày 13/05/2016
Cập nhật ngày 14/04/2016
Cập nhật ngày 26/03/2016
Cập nhật ngày 07/03/2016
Cập nhật ngày 24/02/2016
Cập nhật ngày 05/01/2016
Cập nhật ngày 25/11/2015
Cập nhật ngày 07/08/2015

3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 5894