cm2

Trường Tiểu học Long Sơn

30/06/2012
Trường Tiểu học Long Sơn
1. Thông tin chung
Công trình : Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Sơn - Quận 9

Chủ đầu tư : Ban QLDA ĐTXD Công trình Quận 9

Giá trị hợp đồng ~ 38 tỷ đồng.

Địa điểm xây dựng công trình: P. Long Bình, Quận 9

Công trình do Đội số 07 thi công

Năm thực hiện: 2011 - 2012
2. Một số hình ảnh thi công

3. An toàn lao động

Số lượt truy cập : 2450