cm2

Trường TH Dương Công Khi

07/11/2013
Trường TH Dương Công Khi
1. Thông tin chung
Công trình : Xây dựng Trường TH Dương C
ông Khi
GT : Xây lắp
Chủ đầu tư : BQL Đầu tư XD công trình H. Hóc Môn
Giá trị hợp đồng ~ 39.8tỷ đồng.
Địa điểm xây dựng công trình: Xã Xuân Thới Sơn - H. Hóc Môn - Tp.HCM

Công trình do Đội số 28 thi công

Năm thực hiện: 2011 - 2012

2. Một số hình ảnh thi côngSố lượt truy cập : 1153