cm2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CM2

08/01/2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CM2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào lúc 9h30 ngày 05/01/2019 tại Hội trường CM2 số 69/14 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Về dự đại hội có 67 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 185.655 cổ phần, trong đó 160.434 cổ phần tham dự và 25.211 cổ phần ủy quyền, chiếm tỷ lệ 91,38% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2.
Ông Nguyễn Đình Sơn - Giám đốc công ty
báo cáo kết quả hoạt động SXKD
Cổ đông tham dự và cùng biểu quyết
các vấn đề được nêu ra tại Đại hội.
Ông Nguyễn Đình Sơn - Giám đốc công ty đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2018; Kế hoạch sản xuất năm 2019. Các nội dung tại Đại hội đều được thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100%, gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng hoạt động sản xuất,...

Ông Huỳnh Tám - CT. HĐQT
phát biểu về một số nội dung Đại hội

Bà Triệu Cẩm Nhung - PGĐ công ty
phát biểu về một số nội dung Đại hội

Ông Võ Thái Sơn - Đại diện Ban Kiểm Soát
thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát

Ông Lê Xuân Tuyến - Thư ký Đại hội
đọc thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
Cổ đông thảo luận tại đại hội

Ông Hồ Xuân Bai
Cổ đông cùng thảo luận tại đại hội

Ông Huỳnh Văn Minh
Cổ đông thảo luận tại đại hội
Tại kỳ đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2019 - 2022

Thành viên BKS
nhiệm kỳ 2019 - 2022
 
Số lượt truy cập : 496

CÁC TIN KHÁC

CM2 - Thông báo về việc thay đổi Giám đốc, Người đại diện Pháp luật (02/07/2024)
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỔ CHỨC LỄ CẤT NÓC TOÀ NHÀ TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO (02/05/2024)
Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ dự án Trường mầm non Sơn Ca (15/03/2024)
Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ dự án Trường mầm non 25C (06/03/2024)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CM2 (21/02/2024)
CM2 Tân niên Giáp Thìn 2024 (16/02/2024)
Tiệc Tất niên công ty CM2 (05/02/2024)
CM2 khởi công nhà xe Bệnh viện Thống Nhất (16/01/2024)
Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (16/01/2024)
CM2 - Bàn giao và đưa vào sử dụng Trạm Y tế p. Dĩ An (03/01/2024)
Xem thêm >>