cm2

Ban An Toàn Lao Động

02/08/2012
Ban an toàn công ty có nhiệm vụ :
Biên soạn các tài liệu giảng dạy về KTAT và xây dựng các quy trình về KTAT, biện pháp thi công AT và VSLĐ đồng thời với việc thiết kế thi công.
Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các qui phạm và những yêu cầu về AT và VSLĐ đã đề ra.Có kế hoạch thực hiện đúng kỳ hạn việc kiểm tra định kỳ những máy móc, phương tiện và dụng cụ làm việc của công ty để bảo đảm an toàn trong sản xuất, thi công.

Cho ngừng thi công hoặc sản xuất từng bộ phận hay toàn bộ công việc mình hướng dẫn khi xét thấy không bảo đảm an toàn và vệ sinh, đồng thời báo ngay cho lãnh đạo giải quyết.
Số lượt truy cập : 2265

CÁC TIN KHÁC

CM2 hoàn thành nghĩa vụ Thuế đến 08/01/2018 (18/01/2018)
CM2 hoàn thành nghĩa vụ Thuế (21/11/2017)
CM2 đã tổ chức đi du lịch Xuân 2017 (05/05/2017)
Công ty CM2 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2017 (04/05/2017)
Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 11 năm 2017 (12/01/2017)
CM2 hoàn thành nghĩa vụ Thuế (22/08/2016)
LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 (05/07/2016)
Thông báo về công tác an toàn lao động (09/06/2016)
CM2 thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động 2016 (07/06/2016)
CM2 thực hiện đăng ký Thỏa ước lao động (24/05/2016)
Xem thêm >>