Ban An Toàn Lao Động

02/08/2012
Ban an toàn công ty có nhiệm vụ :
Biên soạn các tài liệu giảng dạy về KTAT và xây dựng các quy trình về KTAT, biện pháp thi công AT và VSLĐ đồng thời với việc thiết kế thi công.
Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các qui phạm và những yêu cầu về AT và VSLĐ đã đề ra.Có kế hoạch thực hiện đúng kỳ hạn việc kiểm tra định kỳ những máy móc, phương tiện và dụng cụ làm việc của công ty để bảo đảm an toàn trong sản xuất, thi công.

Cho ngừng thi công hoặc sản xuất từng bộ phận hay toàn bộ công việc mình hướng dẫn khi xét thấy không bảo đảm an toàn và vệ sinh, đồng thời báo ngay cho lãnh đạo giải quyết.
Trích dẫn một số văn bản hiện hành do Ban An toàn lao động ban hành:

Số/kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
CM2-AT-01
2013
Danh sách công nhân được trang bị BHLĐ
CM2-AT-02 2013 Danh sách công nhân cam kết học an toàn lao động
CM2-AT-03 2013 Danh sách công nhân đăng ký tạm trú
CM2-AT-04 2013 Phiếu nhắc nhở công nhân về an toàn lao động
CM2-AT-05 2013 Biên bản vi phạm an toàn lao động
CM2-AT-06 2013 Biên bản huấn luyện an toàn lao động
CM2-AT-07 2013 Nhật ký công trường & An toàn lao động
QL-ATVSLĐ
2013
Quy chế an toàn lao động đối với Đội thi công
QL-ATVSLĐ 2013
Quy định Huấn luyện an toàn lao động
QL-ATVSLĐ 2013 Quy trình thực hiện công tác AT-VSLĐ

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG
 • Tình hình tai nạn lao động năm 2013
 • Tình hình tai nạn lao động năm 2012

 • Số lượt truy cập : 2086

  CÁC TIN KHÁC

  CM2 đã tổ chức đi du lịch Xuân 2017 (05/05/2017)
  Công ty CM2 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2017 (04/05/2017)
  Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 11 năm 2017 (12/01/2017)
  CM2 hoàn thành nghĩa vụ Thuế (22/08/2016)
  LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 (05/07/2016)
  Thông báo về công tác an toàn lao động (09/06/2016)
  CM2 thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động 2016 (07/06/2016)
  CM2 thực hiện đăng ký Thỏa ước lao động (24/05/2016)
  CM2 thực hiện đăng ký nội quy lao động (24/05/2016)
  Công ty CM2 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2016. (08/04/2016)
  Xem thêm >>