cm2

Tình hình thi công tháng 10 năm 2023

01/11/2023
 
  X em link PDF đính kèm.
Vui lòng đăng nhập để tải link hoặc xem qua báo cáo nội bộ Zalo page. Cám ơn!

Số lượt truy cập : 54

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 11 năm 2023 (01/12/2023)
Tình hình thi công tháng 9 năm 2023 (02/10/2023)
Tình hình thi công tháng 8 năm 2023 (05/09/2023)
Tình hình thi công tháng 7 năm 2023 (30/07/2023)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2023 (03/07/2023)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2023 (31/05/2023)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2023 (04/05/2023)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2023 (29/03/2023)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2023 (28/02/2023)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2023 (31/01/2023)
Xem thêm >>