cm2

Tình hình thi công tháng 10 năm 2017

31/10/2017
Tình hình thi công tháng 10 năm 2017  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 10 /201 7

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

  1.       NÂNG CẤP, MỞ RỘNG TRƯỜNG THCS ĐỖ VĂN DẬY, HUYỆN HÓC MÔN

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m2)

-          Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)

b.       Kết luận:

-          Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng.

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

2.       XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN, XÃ BÀ ĐIỂM, HUYỆN HÓC MÔN

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công.

 

3.       XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP, XÃ TÂN HIỆP , HUYỆN HÓC MÔN

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8


13/06/2017

Đạt

Không


30%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp:                                                       80%

v   Khối A:

ü Xây tường các tầng :                                                   90%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     75%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                15%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       10%

v   Khối B:            

ü Đổ xong bê tông sàn lầu 1:                                       100%

ü Thi công xây tường tầng trệt.                                     80%

v   Khối C:

ü Thi công xong bê tông ( phần thô):                          100%

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:               90%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     15%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       20%

v   Khối D :

ü   Trát tường và trần tầng các tầng:                               98%

ü   Bả matít trần và tường các tầng :                               50%

ü   Lắp dựng cửa sắt trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                   90%

v   Khối E:

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và sân thượng: 98%

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                     90%

ü Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:            50%

ü Lắp dựng cửa sắt lầu 1, lầu 2:                                     100%            

v   Khối F:            

ü Đổ xong bê tông mái đón lầu 1

ü Thi công tường và đà giằng trên mái đón để dựng kèo thép                       

v   Hàng rào:

ü Không thay đổi

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

v   Khối A:

ü Thi công hoàn thiện: xây tường, trát, bả matít, lắp dựng cửa ...

v   Khối B:

ü   Thi công bê tông sàn lầu 2, lầu 3.

ü   Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2.

v   Khối C:

ü   Xây tường và trát các tầng.

ü   Lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối D:

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

ü   Thi công phần lam, lan can mặt tiền

v   Khối E:

ü   Thi công xong phần xây tường các tầng.

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

ü   Thi công phần lam, lan can mặt tiền

v   Khối F:

ü   Lắp dựng kèo thép.

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

4.       XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI VĂN NGỮ, XÃ BÀ ĐIỂM , HUYỆN HÓC MÔN

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8


30/06/2017
39.5%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                      95%

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:          60%

ü Lắp dựng khuôn bao cửa gỗ:                                      40%

ü Lắp đặt ống nước, ống luồn xây điện

ü Lắp dựng xà gồ thép mái:                                         100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:

ü Thi công lợp mái ngói.                     

ü Xây tường và trát tường trần các tầng.       

ü Thi công hoàn thiện: lắp dựng cửa, ống nước, xây điện, PCCC.

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP, XÃ TÂN HIỆP , HUYỆN HÓC MÔN

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                               40%                 

ü Thi công nhà bảo vệ,

ü Thi công hàng rào: ( thi công móng, cột, đà kiềng, xây tường) 230md.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                  

ü Thi công móng khối nhà chính A, B.

ü Thi công hàng rào.

c.        Kết luận – Đề xuất

ü Đạt yêu cầu

 

6.       THI CÔNG XÂY LẮP “NHÀ PHỤC VỤ VÀ NHÀ KHÁCH SẠN 3” – PHAN THIẾT:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015

Chờ vốn của CĐT

Chưa

Đạt

Đạt

Ngưng TC

88%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Khối lượng công việc cơ bản đã hoàn thành

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Lắp thiết bị điện – nước, lát đá granite cầu thang, gắn kính cửa gỗ. Tuy nhiên, công trình đang tạm ngưng   thi công do chờ nguồn vốn từ Chủ đầu tư.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

-           Công trình vẫn đang tạm ngưng thi công

 

  1. KHÁCH SẠN SÀI GÒN BOOK – TP. ĐÀ LẠT:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

10.8

8 tháng


07/03 L1

Đạt

Đạt

Đạt

65%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Xây tường trong ngoài nhà: 98%

-           Trát tường trong ngoài nhà : 95%

-           Cán nền các tầng: 2/6 tầng

-           Gia công lắp dựng chỉ mặt ngoài nhà: 90%

-           Lắp thang thoát hiểm ngoài nhà : đang lắp đến tầng 2

-           Hệ thống điện cấp thoát nước: bắt đầu thi công từ ngày 28/08

-           Hệ thống chống sét, PCCC: thi công hoàn thành đường ống ngầm

-           Sơn nước: Bắt đầu thi công mặt ngoài.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.

-           Công trình đang tạm ngưng để 2 bên thoả thuận điều chỉnh hợp đồng thi công.

  1. TRƯỜNG MẦM NON 5, PHÂN HIỆU YAGOUT, TP. ĐÀ LẠT:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng


Chưa

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đang chờ thay đổi thiết kế từ móng đơn thành móng cọc.

b.       Kết luận:

-           Công trình đang tạm ngưng để chờ duyệt điều chỉnh thiết kế.

  1. XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUI ĐỨC – XÃ QUI ĐỨC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,0017/03 L1

Đạt


Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Khối lớp học 1, lớp học 2, khối hành chánh, hang rào: dặm vá sơn nước

-           Sân đường: lát gạch nền sân, đạt 50%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Dặm vá sơn nước: khối lớp học 1, lớp học 2, khối hành chánh, hàng rào.

-           Lát gạch nền sân, trồng cỏ.

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ


  1. TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO – HUYỆN BÌNH CHÁNH: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016


07/04/2016

Đạt

Không

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A, B,C, khối hành chánh, hành chánh: đạt 100%.

-           Khối đa năng: đạt 90%.

-           Hàng rào: đạt 100%.

-           Sân đường: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Khối đa năng: hoàn thiện mặt nền bằng tấm Vinyl.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

 

11.   NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN, KHU TÁI ĐỊNH CƯ HÒA LỢI, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP. THỦ DẦU 1, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.48

5 tháng

15/08/2017Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Đã hoàn thành bên trong nhà (5 căn): đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Đã bàn giao 2 căn, 3 căn còn lại dự trù ngày 03/11/2017 bàn giao.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

12.   CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ KHÁCH 145 LÝ CHÍNH THẮNG – T78.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

7.90

150 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Đã bàn giao lầu 6,5: đạt 100%

-           Sơn nước bên ngoài: đạt 80%.

-           Sơn nước tầng 4: đạt 100%.

-           Lắp đặt thiết bị vệ sinh, thiết bị điện tầng 4: đạt 100%.

-           Ốp, lát gạch tầng 3: đạt 60%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công hệ   thống đường ống điện, ống nước tầng 3.

-           Lát + ốp gạch tầng 3.

-           Chờ chủ đầu tư bàn giao tầng 1, 2.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

13.   ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LONG HÒA, HUYỆN DẦU TIẾNG .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9.38

120 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Bê tông đáy bể nước: đạt 100%.

-           Nhà điều hành: đạt 50%.

-           Lắp đặt đường ống: đạt 70%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công thành bể nước.

-           Nhà điều hành.

-           Thi công tuyến ống cấp nước.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

14.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ VĨNH HÒA, HUYỆN PHÚ GIÁO .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.99

120 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Bê tông bể nước: đạt 100%.

-           Lắp đặt đường ống: đạt 30%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lát, ốp bể nước.

-           Thi công tuyến ống cấp nước.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

15.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ AN BÌNH, HUYỆN PHÚ GIÁO .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.20

120 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

d.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khởi công 05/10/2017

-           Bê tông đáy bể chứa: đạt 100%.

-           Lắp đặt đường ống: đạt 30%.

e.        Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lắp dựng coppha và cốt thép thành bể chứa.

-           Thi công tuyến ống cấp nước.

f.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

16.   HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

38.54

300 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

g.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khởi công tháng 10/2017

-           Đào đất móng đài nước: đạt 100%.

h.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lắp đặt cốt thép, coppha đài nước.

-           Thi công tuyến ống cấp nước.

i.         ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

  1. NHÀ NGHỈ CỤC QUẢN TRỊ T.78 – TP. NHA TRANG :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng

Tháng 9/2017

23/03/2016

Đạt

Đạt

Gia hạn

97%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Lắp đặt một số ít thiết bị vệ sinh, đèn trang trí còn lại

·          Dọn dẹp vệ sinh khối nhà chính.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Đang trải thảm nhựa sân đường nội bộ.

c.        KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:

·          Không đạt tiến độ do Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng và duyệt bản vẽ

 

18.   ĐỘI CHỮA CHÁY CHUYÊN NGHIỆP KHU VỰC PHƯỜNG PHÚ MỸ, TP. THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày


05/09/2017

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Bê tông đà sàn tầng 1 (100%)

·          Bê tông cột tầng tầng 1 (100%)

·          Trát tường hàng rào (5%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Chuẩn bị xây tường tầng 1

 

19.   CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

·          Ép cọc (19 tim), dự kiến 12/11 xong phần ép cọc

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

 

20.   T rụ sở công an phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.93

150 ngày


05/07/2017

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Thi công hàng rào (70%)

+   Thi công hoàn thiện công trình

+   Ốp lát xong toàn bộ 100%

+   Đang gắn cửa (Khung bao đã lắp đặt xong)

+   Đi ống hệ thống điện nước đạt 100%. Chờ gắn thiết bị.

+   Mặt tiền đang chờ Thiết kế điều chỉnh.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

 

21.   MÓNG DÂY CHUYỀN TẨY RỈ VÀ TÁI TẠO AXIT , Cty Thép Tây Nam, Long An :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.34

5 tháng


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

10%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Móng hệ thống tái tạo axit :

-     Đã thi công xong phần khung kết cấu

-     Đang vệ sinh và sơn Bê tông.

+   Móng hệ thống dây chuyền tẩy rỉ :

-   Đã hoàn thành được 80% khối lượng.

-   Đang triển khai thi công trục móng cuối.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Phải đảm bảo tiến độ thi công đã lập với chủ đầu tư.

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2017

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

                         VÕ MINH SANG                                              PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 333

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>