cm2

Tình hình thi công tháng 01 năm 2015

29/01/2015
Tình hình thi công tháng 01 năm 2015  


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 01/2015

1.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

28/02/2015

L1:11/4/2014

L2:04/12/2014

Đạt

Không

Đạt

Không

Đạt

79%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*       Khối B:

-           Công tác xây tường: đạt 98%

-           Tô trần + tường: đạt 80%

-           Lắp dựng khung cửa: đạt 90%

-           Đang triển khai thi công hệ thống thoát nước trong nhà

*       Khối C:

-           Hoàn thành công tác tô trần + tường và lắp dựng khung cửa

-           Đang triển khai thi công hệ thống thoát nước trong nhà

b.       Công việc dự kiến thực hiện sắp tới:

-           Tiếp tục thi công hoàn thiện khối B, C (tô trát, sơn nước, ốp và lát gạch …)

-           Thi công sân trường phía trong ( phần còn lại)

c.       Kết luận, đánh giá:

-          Tiến độ chưa đạt yêu cầu

2.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

05/6/2014-L1

20/8/2014-L2

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

95 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Hoàn thành công tác:

+         Lắp dựng và sơn khung cửa đi, cửa sổ

+         Ốp, lát gạch các khối A, B, C

+         Lát đá Granite + tay vịn lan can cầu thang

+         Thi công cổng chính, nhà bảo vệ

-           Sơn nước các khối A, B, C:  đạt 99%

-           Lắp thiết bị điện: đạt 98%

-           Lắp đặt thiết bị nước: đạt 90%

-           Thi công khu ngoại vi, đường nội bộ: đạt 98%

-           Đang thi công cổng phụ, nhà bảo vệ ( đổ bê tông cổng)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-         Lắp dựng kính và bông sắt cửa các khối A, B, C

-        Thi công hoàn thiện các khối A, B, C ( sơn nước, sơn dầu, điện, nước, PCCC …)

-        Thi công xong cổng chính, hoàn thiện cổng phụ

-        Lắp kèo + lợp mái nhà xe

-        Thi công hoàn chỉnh khu ngọai vi, đường nội bộ, trồng cỏ và cây xanh

-        Vệ sinh công trường

c.       Kết luận, đánh giá:

-           Chưa đạt yêu cầu do chậm tiến độ

-           Dự kiến bàn giao tạm khối A ngày 31/01/2015

3.       Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

65%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đổ bê tông các loại                                                : đạt 67 %

-           Gia công lắp dựng cốt thép các loại                      :   đạt 85 %

-           Gia công lắp dựng ván khuôn các loại                   : đạt 47%

-           Đào và đắp đất                                                       :   đạt 76%

-           Vận chuyển đất                                                      :   đang thực hiện phần phát sinh

-           Đắp cát móng đường ống                                      :   đạt 9%

-           Lắp đặt cống D300                                                :   đạt 96%

-           Lắp đặt cống D600                                                :   đạt 76%

-           Lắp đặt cống D800                                                :   đạt 87%

-           Lắp đặt cống D1000                                              :   đạt 83%

-           Lắp đặt cống D1200                                              :   đạt 91%

-           Lắp đặt cống D1500                                              :    đạt 93%

-           Lắp đặt cống hộp 2500x2500                                :    đạt 80%

-           Cấp phối đá dăm mặt đường                                 :   đạt 86%

-           Tạo nhám mặt đường cũ (mặt đường bê tông nhựa): đạt 88%

-           Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá                       :     đạt 88%

-           Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 (lớp 1): đạt 90%

-           Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 5cm (lớp 1): đạt 90%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống ( phần chưa giải tỏa xong)

-           Thi công phần vỉa hè

4.       T rường THCS Đỗ Văn Dậy: khởi công ngày 27/5/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

14%

 

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai :

-           Thi công xong bê tông sàn trệt và lầu 1 khối nhà chính; tính đến ngày 30/01/2015 đạt khoảng 260m3 ( phần đã giải tỏa)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Thi công xong bê tông   sàn lầu 2 khối nhà chính ( phần đã giải tỏa), trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán

c.        Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu

5.       Thi công xây dựng hạng mục: Đường và hệ thống thoát nước mưa ( giai đoạn 1) – Phần nhựa mặt đường số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8; Thốt Nốt, Cần Thơ.

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8,254

27/01/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai :

-           Thi công xong.

-           Nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Quyết toán công trình, thanh lý hợp đồng

c.       Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu

6.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 1)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

23/5/2014

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đã hoàn thành các công tác: Xây tô, lát gạch tàu, lắp dựng khung cửa gỗ

-           Lát gạch hành lang:  đạt 70%

-           Công tác lắp đặt hệ thống PCCC: đạt 50%

-           Công tác lắp đặt khung cửa nhôm: đạt

b.       Kết luận, đề xuất:

-           Công trình chậm tiến độ do gạch nền cung cấp chậm (sai mẫu) . Đề nghị đội thi công nhanh chóng giải quyết để công trình đạt đúng tiến độ.

v    Các Công trình thi công thuộc địa bàn Huyện Hóc Môn dự kiến nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 25 tháng chạp (13/02/2015)   đến hết ngày Mùng 8 Tết (27/02/2015); Mùng 9 Tết thi công bình thường

7.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,5

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Hoàn thành công tác móng

-           Công tác bê tông tường chắn đất:  đạt 70%

-           GCLD cốt thép, ván khuôn, bêtông cột: đạt 30%

b.       Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu

8.       Xây dựng Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm Bảo Lộc (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,399

 

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Nhà làm việc – Nhà Công vụ: Đã cơ bản hoàn thành, đang lắp đặt thiết bị điện nước

-           Nhà tang vật: Lắp dựng kèo – lợp mái:   đạt 30%

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

9.       Phòng khám đa khoa khu vực Phú Long, huyên Hàm Thuận Bắc :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6,610

 

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đang chờ Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công

b.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Đội thi công liên hệ với Chủ đầu tư nhanh chóng bàn giao mặt bằng để triển khai công trình

10. Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex – Khối nhà FW1: Tháo dỡ đá granite và lát gạch nền ( HĐ số 222/2014/HĐXD ngày 19-09-2014 ) :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6,461

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đã hoàn thành công trình, đang chờ nghiệm thu, bàn giao

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

11.   Trường tiểu học Thiện Nghiệp 1 – Gói thầu số 3

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,749

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang thực hiện:

-           Đã hoàn thành công trình, đang chờ nghiệm thu, bàn giao

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

 

 

12. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

 

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Láng nền sàn các tầng, đạt 95%.

-          Lát, ốp gạch lầu 2 khối A và khối B:

+         Tầng trệt: đạt 70%

+         Lầu 1: đạt 70%

+         Lầu 2: đạt 95%

-          Sơn nước hoàn thiện, đạt 20%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Hoàn thành lát, ốp gạch nền sàn các tầng .

-          Tiếp tục sơn nước hoàn thiện khối nhà.

(Dự kiến ngày 13/02/2015 hoàn thành lát, ốp gạch nền và sàn các tầng)

-          Ngày 13/02/2015 đến 05/3/2014 : nghỉ Tết nguyên đán

c.       Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Đội thi công vẫn vi phạm các nội quy về ATLĐ: cho công nhân làm việc trên cao không thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

13. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Hoàn thành công trình

b.       Công việc đang triển khai:

-           Đang tiến hành nghiệm thu và thanh quyết toán công trình

c.       Kết luận, đề xuất:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ thi công công trình theo hợp đồng

14. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

99%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Lắp đặt đường ống Xã Châu Pha:

+   Hoàn thành công tác lắp đặt ống D90, D110

+   Ống D60 thi công 26,51/27,01 km (đạt 98%)

+   Ống D160 thi công 3,580/3,588 km  (đạt 99%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ giải tỏa xong, sẽ tiếp tục hoàn tất công tác lắp đặt đường ống xã Châu Pha

-          Hoàn thiện trả lại mặt bằng các tuyến ống đã thi công

c.       Đề xuất:

-          Đề nghị Đội nhanh chóng kết hợp với địa phương giải quyết việc vướng nhà dân tại Châu Pha để tiếp tục thi công đúng tiến độ

15. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,206

13/4/2015

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-          Hoàn thành công tác:

+         Lát, ốp gạch các tầng

+         Trát tường tầng lầu bên trong nhà

+         Trát tường bên ngoài

-           Bả matis, sơn hoàn tầng trệt bên trong nhà: đạt 80%

-           Lắp đặt thiết bị vệ sinh: đạt 90%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục bả matis và sơn nước hoàn thiện khối nhà chính.

-           Đang tiến hành thi công sân đường.

-           Bả matis, sơn nước, sơn dầu hàng rào.

-           Dự kiến ngày 13/02/2015 đến 05/3/2014 : nghỉ Tết nguyên đán.

c.       Đề xuất:

-           Đề nghị Đội thi công lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay .

16. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (khởi công ngày 27/6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,776

30/12/2014

 

 

Đạt

KhôngĐạt

Không Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Quét vôi tường hàng rào: đạt 95%

-           Thi công sân, đường nội bộ: đạt 95%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Chờ chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà quản lý tiếp tục triển khai các công tác tiếp theo

c.       Kết luận:

-          Đề nghị Đội nhanh chóng kết hợp với chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà quản lý để tiếp tục thi công đạt tiến độ

17. Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh (hạng mục: phần khung kèo & mái 4 nhà xưởng) : khởi công ngày 09/9/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,716

26/11/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không

Đạt

100%

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Nhà xưởng 1C, 1D:

+         Hoàn thành gia công và lắp dựng phần khung kèo, lợp mái

-           Nhà xưởng 1A, 1B:

+         Hoàn thành công tác lắp dựng vì kèo + lợp mái nhà xưởng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Ngày 29/01/2015 nghiệm thu bàn giao nhà xưởng 1D.

c.       Kết luận, đề xuất:

-           Không đạt tiến độ theo hợp đồng

-           Đề nghị Đội đeo dây an toàn khi làm việc trên cao

18. Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh khởi công ngày 16/10/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

37,5

16/7/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đang triển khai:

-           Hoàn thành:

+         Bê tông móng khối nhà chính

+         Bê tông sàn trệt khu A

+         Bê tông sàn trệt, lầu 1, lầu 2 khu B

+         Bê tông đáy bể xử lý nước thải

-           Bê tông móng hàng rào:   đạt 80%.

-           Xây tường hàng rào:   đạt 20%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           GCLD cốt thép, ván khuôn cột tầng trệt khu A và cột lầu 2 khu B.

( Dự kiến ngày 30/01/2015 đổ bê tông cột tầng trệt khu A và cột lầu 2 khu B).

-           GCLD ván khuôn, cốt thép thành bể xử lý nước thải.

-           Thi công xây tường hàng rào.

-           Dự kiến ngày 13/02/2015 đến 05/3/2014 : nghỉ Tết nguyên đán

c.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

19. Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh (Hạng mục: Hồ xử lý nước thải)

khởi công ngày 20/11/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,308

20/01/2015

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đang triển khai:

-          Hoàn thành:

+         Bê tông đáy bể

+         Bê tông thành bể

+         Bê tông nắp bể

+         Bê tông cột nhà điều hành (nhà điều hành trên nắp bể)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục GCLD cốt thép, ván khuôn sê nô nhà điều hành.

-          Dự kiến hoàn thành công trình ngày 15/02/2015 hoàn thành công trình.

c.        Kết luận:

-           K hông đạt tiến độ yêu cầu theo hợp đồng.

d.        Ủy Ban Mặt trận – Hội Cựu Chiến Binh – Tân Bình: khởi công ngày 07/4/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8,22

07/01/2015

 

21/8/2014

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-        Công trình hoàn thành

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-        Nghiệm thu và bàn giao công trình (dự kiến 05/02/2015)

c.       Kết luận, đề xuất:

-        Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

20. Trường Mầm non 1A, Quận Tân Bình ( khởi công ngày 13/5/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,51

13/4/2015

 

19/9/2014

Đạt

Đạt

Đạt

95%

a.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-        Vệ sinh và bàn giao công trình

-        Đang chờ đơn vị thụ hưởng nghiệm thu.

b.       Kết luận, đề xuất:

-        Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

I.                    Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :  

-        Nhìn chung, các công trình đều đạt tiến độ và kỹ thuật chất lượng. Riêng một số công trình không đạt là do các lý do khách quan: vướng giải tỏa, chờ duyệt vốn… Do đó, đề nghị các Đội thi công vướng phải các trường hợp này cố gắng kết hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng       

-        Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT : trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, sắp xếp thời gian học ATLĐ cho CBKT và công nhân tại công trường.


                                                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày  29 tháng 01 năm 2015

                   LẬP BÁO CÁO                                                                          TP. KỸ THUẬT             

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                                      PHẠM PHÚ TRÍ                  
Số lượt truy cập : 576

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>