cm2

Quy chế tổ chức và hoạt động

04/01/2018
Quy chế tổ chức và hoạt động Quy chế hoạt động của Công ty được xây dựng trên nền tảng bộ máy hoạt động của công ty, được sự thống nhất của ban lãnh đạo, toàn thể nhân viên và cổ đông công ty thông qua kỳ Đại hội cổ đông lần đầu. Mục đích quy chế tạo sự chặt chẽ và linh hoạt trong bộ máy điều hành của toàn hệ thống quản lý chung trong công ty.
1. Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty ( Tải về - file PDF)
2. Quy chế Quản lý An toàn lao động (Tải về- file PDF)
Số lượt truy cập : 2442

CÁC TIN KHÁC