Quy chế hoạt động

20/10/2013
Quy chế hoạt động của Công ty được xây dựng trên nền tảng bộ máy hoạt động của công ty, được sự thống nhất của ban lãnh đạo, toàn thể nhân viên và cổ đông công ty thông qua kỳ Đại hội cổ đông lần đầu. Mục đích quy chế tạo sự chặt chẽ và linh hoạt trong bộ máy điều hành của toàn hệ thống quản lý chung trong công ty.
1. Quy chế Hoạt động Công ty ( Tải về - file PDF)
2. Quy chế Quản lý An toàn lao động (Tải về- file PDF)
Số lượt truy cập : 1327

CÁC TIN KHÁC

Điều Lệ CM2 (27/11/2013)
Quy trình và biểu mẫu (22/11/2013)