cm2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CM2

21/02/2024
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CM2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào lúc 9h30 ngày 03/02/2024 tại Hội trường Thanh Thuỷ - KDL Tân Cảng số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Về dự đại hội có 57 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 163.115 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 80,28% vốn điều lệ của Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2.
BTC Thông báo tiến hành ĐHĐCĐ
Nghi thức Chào cờ
Bà Triệu Cẩm Nhung - Giám đốc công ty
báo cáo kết quả hoạt động SXKD
Cổ đông tham dự và cùng biểu quyết
các vấn đề được nêu ra tại Đại hội.
Bà Triệu Cẩm Nhung - Giám đốc công ty đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2023; Kế hoạch sản xuất năm 2024. Các nội dung tại Đại hội đều được thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100%, gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng hoạt động sản xuất,...

Ông Nguyễn Kim Duy - CT. HĐQT
phát biểu về một số nội dung Đại hội

  Ông Võ Đình Trường - Trưởng Ban Kiểm soát
thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát

Ông Võ Thái Sơn
Cổ đông cùng thảo luận tại đại hội

Ông Lê Xuân Tuyến - Thư ký Đại hội
đọc thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
Một số hình ảnh khác tại Đại hội

 
Số lượt truy cập : 145

CÁC TIN KHÁC

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2023 thành công tốt đẹp (28/04/2023)
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2022 thành công tốt đẹp (18/05/2022)
Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (05/05/2022)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CM2 (08/01/2019)
Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông lần thứ 13 năm 2019 (18/12/2018)
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2018 Công ty CM2 (05/02/2018)
Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông lần thứ 12 năm 2018 (24/01/2018)
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 11 năm 2017 Công ty CM2 (08/02/2017)
Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 11 năm 2017 (12/01/2017)
Thông báo Đại hội Cổ đông lần thứ 10 năm 2016 (26/07/2016)
Xem thêm >>