cm2

Đại hội cổ đông thường niên lần 7 năm 2013 Công ty CM2

19/01/2013
Đại hội cổ đông thường niên lần 7 năm 2013 Công ty CM2

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào hồi 14h30 ngày 18/01/2013 tại  Phòng Hội nghị - Nhà hàng Thanh Thủy – Khu Du lịch Tân Cảng Số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã kết thúc thành công tốt đẹp.

   Về dự đại hội có 68 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 183.360 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 90,25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2.

    Đại hội đã được nghe Giám đốc Nguyễn Đình Sơn báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013, theo đó trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn do những biến động của nền kinh tế, CM2 đã đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh nhanh nhạy và thực hiện nghiêm túc kế hoạch CM2 đã đề ra. Các chỉ tiêu phát triển của CM2 đã đều được hoàn thành  vượt mức kế hoạch trước thời hạn. Tiếp đó, Đại hội đã được nghe Chủ tịch HĐQT Huỳnh Tám trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

   Sau khi nghe HĐQT trình bày các báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012; phương hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013; phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 và nghe báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2012, báo cáo kiểm toán công ty năm 2012. Các cổ đông dự đại hội đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến để đại hội thông qua.
   Sau 2 giờ làm việc khẩn trương và tích cực, Với sự nhất trí cao, các đại biểu dự đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận. Các cổ đông tham dự đại hội cũng đã có nhiều ý kiến phát biểu xung quanh các vấn đề về kế hoạch hoạt động và các dự án trọng điểm mà Công ty đang thực hiện.

    Công tác tổ chức ĐHCĐ năm nay cũng được các cổ đông đánh giá là có những tiến bộ vượt bậc từ khâu cung cấp thông tin rộng rãi trên website từ trước khi đại hội diễn ra đến công tác điều hành đại hội. Ban tổ chức ĐH đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đồng thời ứng dụng những phương pháp mới và hiện đại, đã cải tiến đáng kể về thời gian đồng thời đạt độ chính xác cao từ công đoạn kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội. Những tiến bộ này đã mang lại sự hài lòng của các đại biểu và thành công của đại hội.


Tin: A.N

 

 

Số lượt truy cập : 2093

CÁC TIN KHÁC