cm2

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 10 năm 2016 Công ty CM2

26/07/2016
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 10 năm 2016 Công ty CM2 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 10 năm 2016 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào lúc 9h30 ngày 22/01/2016 tại Hội trường CM2 số 69/14 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Về dự đại hội có 72 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 186.250 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 91,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2.

Nghi thức Chào cờ tại Đại hội


Đông đảo đại biểu, khách mời và quý cổ đông tham dự và cùng biểu quyết các vấn đề được nêu ra tại Đại hội.
Ông Nguyễn Đình Sơn - Giám đốc công ty đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2015; Kế hoạch sản xuất năm 2016. Các nội dung tại Đại hội đều được thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100%, gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng hoạt động sản xuất... Năm 2014, doanh thu hoạt động xây lắp đạt 398,7 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,65 tỷ đồng, thu nhập khác 0,75 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 7,37 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 1,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,67 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn 27,9%. Năm nay, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 420 tỷ đồng, lãi trước thuế 7,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Sơn - Giám đốc công ty
báo cáo kết quả hoạt động SXKD

Ông Huỳnh Tám - CT. HĐQT
phát biểu tại Đại hội
Đại hội đã thông qua các nội dung:

1.       Thảo luận và biểu quyết về “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015”;

2.       Thảo luận và biểu quyết về “Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

3.       Thảo luận và biểu quyết về “Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2015

4.       Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; chi phí HĐQT năm 2015 và kế hoạch, mục tiêu năm 2016.

5.       Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
 
AnhNam
Số lượt truy cập : 401

CÁC TIN KHÁC